Reklamačný poriadok

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
Kompletný popis reklamačného poriadku nájdete vo VOP kapitole VIII.

Reklamačné podmienky a záručná doba.

Reklamácie uznávame na poškodený tovar, ktorý neprešiel ďalšou úpravou, čiže nesmie byť potlačený, vyšitý ani vypratý. V takomto prípade sa reklamácia nedá uznať. Prosíme preto zákazníkov, aby si tovar prekontrolovali pred akoukoľvek úpravou.
Taktiež nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru, v takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu.

K reklamácii je nevyhnutné vyplniť reklamačný formulár nižšie s uvedením popisom závady.

Informácie o objednávke
Informácia o výrobku a dôvod vrátenia